Skip to main content

Vanille

Uusin ja paras mallasohra!

Vanille

Avainominaisuudet

  • Markkinoiden aikaisin ja satoisin panimomallasohra
  • Erittäin taudinkestävä mm. verkkolaikkua vastaan
  • Käytännön viljelyssä lujakortiseksi todettu

Kasvuaika

Vanille on markkinoiden aikaisin panimomallasohra. Sen kasvuaika on 93,5 vrk.

Sato ja sadon laatu

Vanillen satotaso on virallisten kokeiden 2016–2023 panimomallasohrien korkein, yli 6400 kg/ha. Kasvuaika huomioiden Vanille on satoisuudessaan huippuluokkaa. Vanillen tuhannen jyvän paino on panimomallasohralajikkeiden korkein, yli 52 grammaa. Hehtolitrapaino on yli keskimääräisen. Vanillen valkuaispitoisuus on 11,7 %, kun muilla panimomallasohrilla lukema liikkuu välillä 11,6–11,8 %. Vanillen täysjyväprosentti on lähes 93 %.

Korsi

Vanillen korsi ei ole aivan lyhyimpiä (68,4 cm), mutta lakoa on sillä esiintynyt virallisissa lajikekokeissa ainoastaan 6,0 %. Käytännön viljelyssä Vanille on todettu erittäin vankkakortiseksi.

Taudinkestävyys

Vanillella on esiintynyt hyvin vähän verkkolaikun verkkotyyppiä, joten kestävyys ohrien merkittävintä kasvitautia vastaan on erittäin hyvä. Rengaslaikkua vastaan Vanillen kestävyys on myös hyvää tasoa. Ohran lehtilaikkutauteja on sillä esiintynyt virallisissa lajikekokeissa selvästi keskitasoa vähemmän. Vanillen härmänkestävyys on hyvä. Vanillen taudinkestävyys on kokonaisuutenaan erittäin hyvä.

Viljelysuositus

Vanille soveltuu viljelyyn parhaiten hyvässä kasvukunnossa oleville karkeille kivennäis- ja savimaille. Vanille sietää happamuutta kohtalaisen hyvin. Parhaiten Vanille sopii I-II vyöhykkeille, mutta aikaisuutensa ansiosta lajiketta voidaan viljellä III-vyöhykkeen suotuisimmilla kasvupaikoilla. Vanille on viljelyvarma ja houkutteleva ohralajike tehokkaaseen viljelyyn.

Käyttötarkoitus

Vanille on hyväksytty tammikuussa 2021 Suomessa viralliseksi mallasohraksi. Vanille soveltuu viljelyominaisuuksiensa ja viljelyvarmuutensa ansiosta hyvin myös tärkkelys- ja rehuohran tuotantoon. Karjatiloilla, joilla karjanlantaa on käytettävissä, Vanillen luja korsi on omiaan takaamaan suuren ja laadukkaan sadon.

Jalostaja ja lajikeoikeudet

Saatzucht Josef Breun, S. G. Nieminen Oy

Lajikevertailu

Merkittävimmät kaksitahoiset ohralajikkeet, mittarilajikkeena Trekker (2016-2023 Luke)

Lisää lajike tarjouspyyntöön

Tarjouspyyntö